Gondolkodj on-line!

+36 (70) 265 26 53 info@creativeteamalapitvany.hu

ÜGYFÉLKAPU ÉS A BENNE REJLŐ LEHETŐSÉGEK

2018.09.28.

ÜGYFÉLKAPU ÉS A BENNE REJLŐ LEHETŐSÉGEK

Az ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az alábbiakban bemutatjuk a regisztráció folyamatát, valamint a főbb ügyintézési lehetőségeket.

Regisztráció

Az ügyfélkapu használata regisztrációhoz kötött, ami könnyedén megtehető személyesen bármely okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten.

Magánszemélyként és vállalkozóként egyaránt érdemes használni a rendszert, sőt, ha valaki egyéni vállalkozást szeretne indítani, akkor kötelező neki ügyfélkaput nyitni. Ha valakinek már van ügyfélkapuja, és egy vállalkozásban képviselő lesz (például ügyvezető), akkor a cégbíróság automatikusan hozzárendeli az ügyfélkapuját az adott vállalkozáshoz.

Regisztráció során a következő adatokat kell megadni:

  • Családi és utónév,
  • Születési családi és utónév,
  • Anyja születési családi és utóneve,
  • Születési hely,
  • Születési idő,
  • Személyi igazolvány száma /útlevél száma/jogosítvány száma,
  • Felhasználói név,
  • Elektronikus levélcím (email cím),
  • Lakcím

A rendszer generál egy egyedi azonosítót és jelszót, utóbbit regisztráció aktiválásával (vagyis az első belépés alkalmával) az ügyfél módosítani köteles. A jelszómódosítás az e- ügyindítás feltétele, ezután az ügyfél a saját jelszavát bármikor megváltoztathatja. A regisztráció után egy e-mailben küldött kód segítségével, öt napon belül aktiválnia kell regisztrációját. A kapott azonosító és az ahhoz kapcsolódó jelszó bizalmas kezelése az ügyfél feladata.

 

Érvényesség

Egy már létrehozott személyes ügyfélkapu érvényességi ideje az aktiváláskor adott egyedi jelszó érvényességi idejével azonos. Amennyiben a jelszó érvényességi idejének lejárta előtt az illető nem rendelkezik ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról, úgy adatai törlődnek, és az ügyfélkaput megszüntetik. A kellemetlenségek elkerülésének érdekekében érdemes tehát figyelni erre a dátumra.

 

Ügyintézések

Az ügyfélkapun lehetőség van bizonyos adatok áttekintésére-leellenőrzésére, ugyanakkor arra is, hogy mi magunk végezzünk el bizonyos műveleteket. Kideríthetjük például, hogy munkáltatónk bejelentett-e minket, vagy elküldte-e utánunk a havi járulék bevallást.  Utóbbira példa a személyi jövedelemadó bevallásának elkészítési lehetősége, vagy személyi azonosító okmányok pótlásának igénylése.

Az ügyfélkapun kérhető „nullás", azaz nemleges adóigazolás is, amely azt igazolja, hogy az adózónak a kérelemben megjelölt napon adóhatóságnál nincs nyilvántartott adótartozása. Lehetőség van továbbá nemleges „együttes" igazolás kérésére is, amely az adóhatóság mellett a vámhatóság felé is igazolja, hogy nem áll fenn tartozás.  Ehhez ki kell tölteni egy egységes elektronikus nyomtatványt, amelyet az Általános nyomtatványkitöltő keretprogram letöltésével tehetünk meg. Az elektronikus nyomtatványt, az ügyfélkapun való bejelentkezés után, az Általános dokumentumfeltöltő segítségével tölthetjük be. Az ügyintézés, azaz az igazolás kiadásának a határideje 6 nap, ami egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.  Ha banknak kérjük az igazolást, akkor ne nyissuk meg, hanem csak töltsük le a gépünkre, és onnan küldjük el a banknak, különben nem fogadják el, ha meg is nyitjuk. Az igazolás kérése illetékköteles, 3000 forintba kerül (a másodpéldányok ingyenesek). Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor (a kérelem benyújtásakor) a pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi számláról a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számla javára történő átutalással, pénzforgalmi számlával nem rendelkező adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie.

A rendszerben van mód születéssel, házasságkötéssel, névviseléssel, halálozással, hagyatékkal kapcsolatos anyakönyvi ügyek okmányirodai ügyintézésére is. Adatigénylés alapján kizárólag abban az esetben továbbítható adat, ha az adatigénylő közölte a következőket: az adatigénylő pontos megnevezését és címét, valamit annak a személynek, akire az adatigénylés vonatkozik

-        a születési családi és utónevét,

-        ha arra vonatkozóan információval rendelkezik - előző születési családi és utónevét, valamint házassági nevét,

-         a születési helyét és idejét,

-        az anyja születési családi és utónevét, továbbá, ha arra vonatkozóan információval rendelkezik, anyja előző születési családi és utónevét,

-        az állampolgárságát

Az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratot az igény beérkezésétől számított 8 napon belül kiállítja, és az érdekeltnek elküldi. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke – kivonatonként – 2000 forint.

Nagy előnye az ügyfélkapunak, hogy felületén TAJ-szám birtokában TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások is elérhetők az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) rendszeréből. Az érdeklődők lekérdezhetik saját betegéletútjukat, vagyis kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett egészségügyi ellátásaik listáját; biztosítási jogviszonyukat. Ezen felül ellenőrizhető a TAJ-szám érvényessége, de lekérdezhető a foglalkoztatási jogviszony is.

Az ügyfélkapun lehetőség van továbbá a gépjárművel kapcsolatos ügyintézésekre is. A rendszám alapján például tájékoztató jellegű gépjárműadatok kérhetők le a Közúti Közlekedési Nyilvántartásból, de a forgalmi engedéllyel vagy a gépjármű átírásával kapcsolatos ügyintézés is indítható a felületen.

Látható tehát, hogy az ügyfélkapu széleskörű támogatást nyújthat az egyénnek ügyei elektronikus úton történő intézésében. Adóügyektől kezdve társadalombiztosításon át különböző okmányok igényléséig rengeteg mindenben teheti gördülékenyebbé és kényelmesebbé az amúgy (is) terhes folyamatokat. Ha az embernek számít az idő és a kényelem, válassza az ügyintézésnek ezt a módját a sorbaállások és az egyik ablakból a másikba történő vándorlások helyett. Ráadásul az elektronikus ügyintézéssel az ember a különböző hivatali apparátusokat is kevésbé terheli.

vissza